ÚVODNÍ STRÁNKA

  • Naše škola :-) - první foto

  • Naše škola :-) - druhé foto

  • Naši studenti ze Slovenska...

  • Vodácký kurz - sjíždění řeky Vltavy

  • Závěrečné zkoušky 2015 - prodavačské práce

  • Ústní maturitní zkoušky 2015 - informační technologie

 

VÍTÁME VÁS

Vítáme Vás na stránkách Střední školy pro sluchově postižené Brno, příspěvkové organizace. Naše škola poskytuje střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odstavec 9 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Na střední škole nabízíme maturitní obor informační technologie, na středním odborném učilišti obor operátor skladování a na odborném učilišti obory podlahářské práce a prodavačské práce.

Naše škola leží uprostřed zahrady v klidné městské části Brno – Jundrov. Učebny jsou moderně vybaveny, každý žák oboru informační technologie má k dispozici svůj počítač. Využíváme interaktivní tabule a aktuální výukové programy. O přestávkách žáci rádi tráví čas v odpočinkové místnosti, která je vybavena stolním fotbálkem a stolem na ping pong. V průběhu roku nabízíme našim žákům mnoho zajímavých exkurzí, rovněž se zúčastňujeme soutěží a sportovních akcí.

Přijďte se přesvědčit sami, jak je u nás fajn.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

Po předchozím kontaktu (e-mail, tel., zpráva SMS) nás můžete navštívit kterýkoliv pracovní den od 08:00 do 16:00 hod. Během návštěvy si můžete prohlédnout budovu školy, podívat se do výuky a seznámit se s pedagogy, kteří působí na naší škole. Těšíme se na setkání s Vámi !!!

 

PREZENTACE ŠKOLY A DÍLNY