FAKTURAČNÍ ADRESA

Název školy: Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Sídlo školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy: Ing. Ivoš Hájek

PORADENSTVÍ

Výchovný poradce: Mgr. Barbora Holá

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Zajištění bezpečnosti řeší školní řád Článek II. část A odstavec 43

ČLÁNEK II. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

A. Docházka do školy

43. Školní budova se pro žáky otevírá 15 minut před zahájením výuky. Pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol apod.) se používá jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován (monitorován): ostatní možné vstupy do budovy jsou zabezpečeny. Školní budova je volně přístupná pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy je aktivováno zabezpečovací zařízení.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Výzva k podání nabídek STÁHNOUT

Výzvy k podání nabídek – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STÁHNOUT

Zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy STÁHNOUT

ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů STÁHNOUT

PŘÍKAZY ŘEDITELE 2012 – 2017

Příkazy ředitele 2012 – 2017 STÁHNOUT

Příkazy ředitele 2012 – 2017 STÁHNOUT

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Etický kodex zaměstnance STÁHNOUT

Etický kodex zaměstnance STÁHNOUT

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Protikorupční program STÁHNOUT

Protikorupční program STÁHNOUT

DOKLAD – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy ulice Gellnerova 66/1 STÁHNOUT

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014 – 2015

Volby do školské rady 2014 – 2015 STÁHNOUT

Volby do školské rady 2014 – 2015 STÁHNOUT

KALENDÁŘ AKCÍ

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo