ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ ŠKOLE

Název školy: Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Sídlo školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov

Identifikátor zařízení: 600 025 063

IČ: 64326454

IZO: 110 023 234

Telefon 1.: +420 541 220 464 – ředitel školy

Telefon 2.: +420 541 220 083 – zástupce ředitele školy

Fax: +420 541 220 464

E-mail: ss.gellnerova@bm.orgman.cz; ivos.hajek@seznam.cz

Webová adresa: http://www.ssbrno.cz/

ID datové schránky: bezxi7u

Ubytování: Ubytování žáků na domově mládeže Čichnova 23 - www.cichnovabrno.cz

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82, Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitel školy: Ing. Ivoš Hájek

Zástupce ředitele: Mgr. Barbora Holá

Ekonomka: Ing. Veronika Čajková

Školská rada:

Za zřizovatele: JUDr. Dalila Komárková, Jan Šmídek, Augustin Dobeš

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Barbora Holá, Mgr. Petr Souček, Mgr. et. Mgr. Zuzana Hlavičková

Za zákonné zástupce a zletilé žáky: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, Michaela Malá, Monika Smržová

KALENDÁŘ AKCÍ

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo