AKTUALITY

Ve složce střední škola a SOU – přijímací řízení 2020/2021 byla zveřejněna ředitelem školy kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 1. ročníku oborů informační technologie, aranžér a operátor skladování ve školním roce 2020/2021.

Ve složce Odborné učiliště – přijímací řízení 2020/2021 byla zveřejněna ředitelem školy kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo do 1. ročníku oboru prodavačské práce ve školním roce 2020/2021.

ÚVODNÍ STRÁNKA

 • Naše škola :-) - první foto

 • Naše škola :-) - druhé foto

 • Exkurze do vozovny tramvají DPMB, a.s.

 • Pro život - Workshop

 • Lyžařský kurz 2017

 • Národní učňovská soutěž podlahářů, Rakousko – Graz 2017

 • Turnaj tří škol

 • Exkurze do České televize

 • Novinky v naší škole - 3D tiskárna

 • Sportovní hry 2017

 • Podlaha Cup 2017

 • Maturita 2017 - Informační technologie

 

VÍTÁME VÁS

Vítáme Vás na stránkách Střední školy Gellnerka Brno, která je součástí Mateřské školy, základní školy a střední školy Gellnerka Brno, příspěvková organizace. Naše škola poskytuje střední vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 odstavec 9 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Na střední škole nabízíme maturitní obor informační technologie, na středním odborném učilišti obor operátor skladování a na odborném učilišti obory podlahářské práce a prodavačské práce.

Naše škola leží uprostřed zahrady v klidné městské části Brno – Jundrov. Učebny jsou moderně vybaveny, každý žák oboru informační technologie má k dispozici svůj počítač. Využíváme interaktivní tabule a aktuální výukové programy. O přestávkách žáci rádi tráví čas v odpočinkové místnosti, která je vybavena stolním fotbálkem a stolem na ping pong. V průběhu roku nabízíme našim žákům mnoho zajímavých exkurzí, rovněž se zúčastňujeme soutěží a sportovních akcí.

Přijďte se přesvědčit sami, jak je u nás fajn.

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

Po předchozím kontaktu (e-mail, tel., zpráva SMS) nás můžete navštívit kterýkoliv pracovní den od 08:00 do 16:00 hod. Během návštěvy si můžete prohlédnout budovu školy, podívat se do výuky a seznámit se s pedagogy, kteří působí na naší škole. Těšíme se na setkání s Vámi !!!

 

PREZENTACE ŠKOLY A DÍLNY

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo