Výsledky přijímacího řízení u učňovských oborů

Pořadí uchazečů - informační technologie - 2.kolo - přijatí STÁHNOUT

Pořadí uchazečů - informační technologie - 1.kolo - přijatí STÁHNOUT

Pořadí uchazečů - operátor skladování - 1.kolo - přijatí STÁHNOUT

Pořadí uchazečů - podlahářské práce - 1.kolo - přijatí STÁHNOUT

Pořadí uchazečů - prodavačské práce - 1.kolo - přijatí STÁHNOUT

Pořadí uchazečů - prodavačské práce - 2.kolo - přijatí STÁHNOUT

JMENOVÁNÍ KOMISÍ

JMENOVÁNÍ MATURITNÍ KOMISE MZ - JARO 2019 STÁHNOUT

JMENOVÁNÍ KOMISE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019 - 3.OPS STÁHNOUT

JMENOVÁNÍ KOMISE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019 - 3.POP STÁHNOUT

JMENOVÁNÍ KOMISE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2019 - 3.PRP STÁHNOUT

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - podmínky

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - výsledky STÁHNOUT

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - seznam kandidátů STÁHNOUT

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - podmínky STÁHNOUT

FAKTURAČNÍ ADRESA

Název školy: Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

Sídlo školy: Gellnerova 1, 637 00 Brno – Jundrov

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy: Mgr. Radek Musil

PORADENSTVÍ

Výchovný poradce: Ing. Ivoš Hájek

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Zajištění bezpečnosti řeší školní řád Článek II. část A odstavec 43

ČLÁNEK II. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

A. Docházka do školy

43. Školní budova se pro žáky otevírá 15 minut před zahájením výuky. Pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol apod.) se používá jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován (monitorován): ostatní možné vstupy do budovy jsou zabezpečeny. Školní budova je volně přístupná pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy je aktivováno zabezpečovací zařízení.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Výzva k podání nabídek STÁHNOUT

Výzvy k podání nabídek – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STÁHNOUT

Zadávací dokumentace – Návrh kupní smlouvy STÁHNOUT

ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů STÁHNOUT

PŘÍKAZY ŘEDITELE 2017 - 2018

Příkazy ředitele 2017 - 2018 STÁHNOUT

Příkazy ředitele 2017 - 2018 STÁHNOUT

PŘÍKAZY ŘEDITELE

Příkazy ředitele STÁHNOUT

Příkazy ředitele STÁHNOUT

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

Etický kodex zaměstnance STÁHNOUT

Etický kodex zaměstnance STÁHNOUT

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Protikorupční program STÁHNOUT

Protikorupční program STÁHNOUT

DOKLAD – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Průkaz energetické náročnosti budovy ulice Gellnerova 66/1 STÁHNOUT

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady 2018 STÁHNOUT

Volby do školské rady 2018 STÁHNOUT

Výsledky voleb do školské rady 2017 STÁHNOUT

Výsledky voleb do školské rady 2017 STÁHNOUT

Volby do školské rady 2017 STÁHNOUT

Volby do školské rady 2017 STÁHNOUT

Seznam kandidátů do voleb školská rada 2017 STÁHNOUT

Seznam kandidátů do voleb školská rada 2017 STÁHNOUT

Volby do školské rady 2014 – 2015 STÁHNOUT

Volby do školské rady 2014 – 2015 STÁHNOUT

KALENDÁŘ AKCÍ

MINULÉ AKCE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo