PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Bc. Marek Bednařík učitel odborných předmětů – bednarik@ssbrno.cz
Mgr. Kateřina Cásková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů – caskova@ssbrno.cz
Mgr. Jitka Daněčková učitelka odborných předmětů – daneckova@ssbrno.cz
PhDr. Dana Dolníčková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů – dolnickova@ssbrno.cz
Ing. Jana Dorotíková učitelka odborných předmětů – dorotikova@ssbrno.cz
Ing. Milena Hlousková ředitelka školy vz. – ss.gellnerova@bm.orgman.cz
Ing. Ivoš Hájek zástupce ředitelky – hajek@ssbrno.cz
Ing. Dana Horáková učitelka odborných předmětů – horakova@ssbrno.cz
Mgr. Miloš Hozda asistent pedagoga – hozda@ssbrno.cz
Bc. Lubomír Hykl učitel odborných předmětů – hykl@ssbrno.cz
Mgr. Petra Konečná učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů – konecna@ssbrno.cz
Bc. Lenka Mašlaňová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů – maslanova@ssbrno.cz
Marie Matušková asistentka pedagoga – matuskova@ssbrno.cz
Mgr. Petr Souček učitel odborného výcviku – soucek@ssbrno.cz
Mgr. Lucie Štefková učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů – stefkova@ssbrno.cz
Mgr. Hana Šůstková učitelka odborných předmětů – sustkova@ssbrno.cz
Mirka Tylová učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů – tylova@ssbrno.cz
Bc. Taťána Vrtělová učitelka odborného výcviku – vrtelova@ssbrno.cz
Bc. Michala Wu asistentka pedagoga (tlumočnice) – wu@ssbrno.cz
Tomáš Zbavitel učitel odborných předmětů – zbavitel@ssbrno.cz
Mgr. Josef Žáček učitel odborných předmětů – zacek@ssbrno.cz

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ing. Veronika Čajková ekonomka – cajkova@ssbrno.cz
Jiří Urbánek školník – urbanek@ssbrno.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

NĚCO O NAŠÍ ŠKOLE

PROGECAD

dodavatel školní verze progeCAD

progeCAD logo